Hutnický průmysl

Výrobky z grafitu se využívají v hutnickém průmyslu kvůli jejich vysoké tepelné a chemické odolnosti, a dobrým klzným vlastnostem. Pro hutnický průmysl nabízíme následující grafitové výrobky:

  • Odlévací formy
  • Odlévací kroužky
  • Formy pro vysokoteplotní lisování
  • Bočnice
  • Výbava pecí
  • Stínění pro tavbu kovů
  • Komponenty odporového ohřevu
  • Topné tyče, držáky a kontakty
  • Analytické kelímky